logo

  • fysiotherapie-03.jpg
  • fysiotherapie-01.jpg
  • fysiotherapie-neer-01.jpg

Informatie sportfysiotherapie

Sporten heeft doorgaans een positief effect op de gezondheid. Jammer genoeg brengt het ook risico’s met zich mee: jaarlijks worden er in Nederland 4,7 miljoen sportblessures geregistreerd.

Een sportfysiotherapeut richt zich op preventie en behandeling van deze blessures en kan voorlichting geven over het ontstaan en de aard van het letsel. Sporters van elk niveau, elke leeftijd en uit alle takken van sport kunnen bij deze therapeut terecht.

De aandoeningen waarmee een sportfysiotherapeut het vaakst wordt bezocht betreffen knieën, enkels en schouders, maar natuurlijk omvat zijn werkterrein alle spieren en gewrichten in het lichaam. De sportfysiotherapeut is in staat om met kennis van diagnostische testen en hun klinimetrische eigenschappen een goede diagnose te stellen. Zo kan duur beeldvormend onderzoek bespaard worden.

De behandeling bestaat veelal uit advies over het (tijdelijk) aanpassen van de training om effectief te kunnen herstellen. Daarbij horen gerichte oefeningen die de therapeut samen met de sporter door kan nemen. Andere behandeltechnieken waar een sportfysiotherapeut gebruik van maakt zijn het mobiliseren en tapen van gewrichten. Als het nodig is wordt bovendien samengewerkt met trainers, andere specialismen binnen de fysiotherapie, sportartsen en orthopeden.

Veel blessures kunnen voorkomen worden door een juiste opbouw in training en het herkennen en aanpakken van risicofactoren. De sportfysiotherapeut voert naast het basisonderzoek ook een sportspecifiek onderzoek uit, zodat er gerichtere individuele aanbevelingen en behandelingen kunnen worden gegeven.

De revalidatie na een operatie waarbij een sporter wil terugkeren naar zijn oude niveau valt ook onder de expertise van de sportfysiotherapeut. Vaak gaat het om het herstel na een reconstructie van de voorste kruisband in de knie. Mensen met botbreuken, al dan niet operatief behandeld, worden na genezing ook door de sportfysiotherapeut gezien.

Wetenschappelijk onderzoek in de (sport)fysiotherapie heeft ons de laatste jaren veel nieuwe inzichten gegeven over het behandelen van klachten. Zo blijkt dat in sommige gevallen waarbij voorheen een operatie de enige optie was, fysiotherapeutische behandeling een gelijk resultaat op kan leveren. Het gaat dan onder andere om bepaalde letsels aan de meniscus en de schouder. Dit kan de patiënt een kostbare en belastende operatie besparen.

Als u vragen heeft over sportfysiotherapie en/of over uw lichamelijke klacht kunt u gerust contact opnemen met de praktijk om een afspraak te maken.