logo

  • fysiotherapie-03.jpg
  • fysiotherapie-neer-01.jpg
  • fysiotherapie-01.jpg

Informatie sportfysiotherapie:


Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich vooral bezighoudt met het behandelen van sporters. Ook bij andere (kwetsbare) doelgroepen zoals ouderen en kinderen kan sport worden ingezet als een onderdeel van de therapie. De sportfysiotherapeut kan verschillende behandelmogelijkheden inzetten zoals oefenprogramma's, tapen of mobiliserende technieken om het gewenste resultaat te bereiken. De behandeling wordt specifiek naar uw sport afgesteld zodat u uw gewenste eindniveau kunt behalen. Tijdens de behandeling kan de sportfysiotherapeut overleggen en/of samenwerken met een andere specialist zoals een sportarts of orthopeed.